Sorular ve Cevaplar

Doymuş Yağ nedir?

Yağların yapılarında C (karbon), H (hidrojen), O (oksijen) ve N (azot) gibi elementler bulunur. Bu elementler belirli şekillerde bir araya gelerek yağlarda bulunan yapıtaşları olan yağ asidi ve gliserolü oluşturur. Yağlar 1 gliserol ve değişik sayılarda yağ asidi bloklarının birleşmesinden oluşur.

Yağ yapısında bulunan karbon atomları, yağ asidinin yapısına bağlı olarak 1 ya da 2 elektronunu komşu elementlerle paylaşır. Eğer gliserole bağlı yağ asitlerinden hiçbirinin karbon atomu 2 elektron paylaşmamışsa bu yapıya doymuş yağ denir.

Doymuş yağlara örnek olarak margarin ve tereyağı verilebilir. Doymuş yağlar genellikle doymamış yağlara göre daha uzun yaşarlar, oda sıcaklığında katıdırlar ve depolamaları kolaydır. Fakat sağlık açısından doymamış yağlara göre çok daha fazla tehdit unsuru içerirler. Bunun en iyi bilinen örneği doymuş yağların damar tıkanıklığına yol açmalarıdır.